Skip to main content

Case Studies

Case Studies sẽ là các kinh nghiệm làm việc thực tế giúp bạn hiểu về các bước thực hiện công việc kiếm tiền online. Bạn sẽ rất thích thú vì chỉ cần COPY đúng những bước chúng tôi đã làm.
Tôi đã kiếm tiền với ClickBank bằng việc tiếp thị trên Youtube
Trong Case study này tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng bước cách tôi tiếp thị sản phẩm của Clickbank với việc sử dụng video tiếp thị. Với phương pháp này đã có những nguồn thu thật sự. Tuy nó không đều...