Skip to main content

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing - tiếp thị liên kết là mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng cộng tác viên. Người làm Affiliate giới thiệu khách hàng cho người bán (Vendor) và được hưởng hoa hồng trên mỗi hành động của khách hàng (click, điền thông tin vào form, đặt hàng, mua hàng,..)
	Tiếp thị liên kết cho người mới bắt đầu
Tiếp thị liên kết cũng nhưng các công việc kiếm tiền online khác đó là tạo ra lợi nhuận. Tiếp thị liên kết là việc tạo ra thu nhập từ công việc giới thiệu. Lợi nhuận được sinh và tăng lên theo số...
Sử dụng Coaching trong tiếp thị liên kết
Coaching là gì? Coaching có thể hiểu một dạng thức học tập (a form of learning), tại đó Coach sẽ hỗ trợ khách hàng của mình để họ tạo ra được những nhận thức mới, các góc nhìn mới mang lại lợi ích...
Làm sao giảm rủi ro khi làm tiếp thị liên kết
Bạn muốn trở thành một nhà tiếp thị liên kết chuyên nghiệp. Bạn muốn có được thật nhiều tiền thụ động từ các chương trình tiếp thị. Và nếu bạn chưa chuẩn bị kĩ bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi làm...
Tại sao cần có website khi làm tiếp thị liên kết
Tại sao bạn cần có website? Đó là câu hỏi đặt ra khi bạn tham gia vào kiếm tiền online. Tuy nhiên trong một vài lĩnh vực kiếm tiền online hiện nay bạn không cần phải có website vẫn có thể kiếm được...
Kiếm tiền trên mạng sử dụng diễn đàn warriorforum.com
Việc kiếm tiền trên mạng bằng cách sử dụng diễn đàn để quảng bá sản phẩm của bạn hoặc sản phẩm bạn đi tiếp thị. Đối với mỗi diễn đàn sẽ có những quy định khác nhau. Cho nên trước khi tham gia diễn...