Skip to main content

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing - tiếp thị liên kết là mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng cộng tác viên. Người làm Affiliate giới thiệu khách hàng cho người bán (Vendor) và được hưởng hoa hồng trên mỗi hành động của khách hàng (click, điền thông tin vào form, đặt hàng, mua hàng,..)
Affiliate marketing lừa đảo hay không lừa đảo
Affiliate Marketing - hay tiếp thị liên kết là hình thức giúp thúc đẩy doanh số bán hàng, phát triển thêm các phương thức bán hàng. Mục tiêu của Affiliate Marketing mang lại là tiền bạc cho cả nhà...
Tiếp thị liên kết, cách kiếm tiền thụ động
Tiếp thị liên kết ( Affiliate marketing) là hình thức giúp bạn có thể tạo ra thu nhập thụ động (Passive Income) nhờ vào việc đầu tư xây dựng cho mình một hệ thống. Ở đây tôi dùng từ hệ thống để chỉ...
Thuê người viết bài cho website làm Affiliate Marketing
Khi bạn làm Affiliate marketing (tiếp thị liên kết) thì bạn thường lựa chọn cách tạo 1 website đến viết bài đánh giá sản phẩm và các bài cùng chủ đề liên quan sản phẩm. Tuy nhiên vì thị trường làm...
Cách rút tiền từ ClickBank về tài khoản Payoneer
Nếu như trước đây bạn phải nhận tiền từ clickbank qua check rất rắc rối thì giờ đây việc sử dụng Payoneer đã giúp cho bạn nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong việc nhận commission và Clickbank vẫn là nơi...
Vì sao bạn nên viết bài đánh giá sản phẩm trong Affiliate Marketing
Khi tham gia kiếm tiền với Affiliate marketing bạn sẽ thấy cách thức cơ bản được hầu hết các chuyên gia chỉ ra rằng bạn cần viết bài đánh giá sản phẩm (Review Product). Vì sao bạn cần viết bài đánh...