Skip to main content

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing - tiếp thị liên kết là mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng cộng tác viên. Người làm Affiliate giới thiệu khách hàng cho người bán (Vendor) và được hưởng hoa hồng trên mỗi hành động của khách hàng (click, điền thông tin vào form, đặt hàng, mua hàng,..)
Kiếm tiền với warrior plus bạn cần lưu ý gì ?
Tôi đã và đang kiếm tiền với Warrior Plus. Đây là trang đầu tiên tôi tham gia để kiếm tiền oline với hình thức tiếp thị liên kết. Tôi có kinh nghiệm 3 tháng với Warrior Plus. Và tôi tin tưởng rằng...
Kiếm tiền với teespring từ nguồn traffic miễn phí
Bạn đã từng thử kiếm tiền với Teespring nhưng chưa thành công. Có lẽ bạn đã áp dụng những phương pháp phổ biến hiện nay là dùng Facebook Ads. Tuy nhiên bạn cần một số tiền không nhỏ để thử chiến dịch...
Kiếm tiền với tiếp thị liên kết, hình thức Product launch
Hình thức kiếm tiền tiếp thị liên kết còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Nhưng đây lại là hình thức hấp dẫn đối với nhiều người đang làm việc toàn thời gian kiếm tiền online. Tiếp thị liên kết ( Affiliate...
ban ao thun kiem tien sunfrogshirts
Năm 2014 là sự bùng nổ việc kiếm tiền với bán áo thun. Đây là hình thức mới mẻ và đang được thu hút trong năm 2015. Những người làm marketing online nhìn nhận đó là một cơ hội thực sự. Nhưng bạn nên...
Thuật ngữ thường dùng trong Affiliate Marketing
Online Marketing: Online Marketing là hình thức marketing dựa trên các công cụ của internet. Online Marketing bao gồm nhiều công cụ/hình thức như: Display Advertising, SEO, SEM – Search Engine...