Skip to main content

Phần mềm nguồn mở

"Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi."
Phần mềm diệt virus mã nguồn mở ClamWin
ClamWin là phần mềm diệt virus miễn phí. Đây là phần mềm diệt virus sử dụng cho hệ điều hành windows 8/7/Vista /XP/Me/200/2003.
Giới thiệu về hệ điều hành Linux
Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên nhân của hệ điều hành. Đó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do và của việc phát triển mã nguồn mở.
Chính sách của Nhà nước về phần mềm mã nguồn mở.
Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển PMNM là một chủ trương đúng đắn đã được khẳng định trong nhiều văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành, cụ thể như sau:
Xu hướng phát triển phần mềm mã nguồn mở ngày nay
Thời gian gần đây, ở Việt Nam thường xuyên đề cập đến cụm từ mã nguồn mở - Open source hoặc phần mềm mã nguồn mở (OSS) - Open Source là một giải pháp tốt cho các tổ chức, cơ quan và chính phủ điện tử...
Tài liệu hướng dẫn sử dụng openoffice
OpenOffice.org Writer là phần mềm soạn thảo văn bản thuộc bộ phần mềm OpenOffice.org được phát triển bởi Sun Microsystems và cộng đồng mã nguồn mở. OpenOffice.org có thểchạy trên nhiều hệ điều hành...