Skip to main content

Phần mềm nguồn mở

"Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi."
Giới thiệu về OpenCV mã nguồn mở
OpenCV là gì?. OpenCV là một thư viện mã nguồn mở phục vụ cho việc nghiên cứu hay phát triển về thị giác máy tính. Tối ưu hóa và xử lí các ứng dụng trong thời gian thực. Giúp cho việc xây dựng các...
Tiêu chuẩn mở của phần mềm nguồn mở
Phần mềm miễn phí và phần mềm nguồn mở đã thành công qua sự cải tiến của giấy phép tiêu chuẩn mở và những phương pháp cộng tác phát triển. Cùng với đó cho phép mọi người chia sẻ vấn đề cũng như giải...
Tìm hiểu về NukeViet
NukeViet là một hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS) mã nguồn mở thuần Việt do cộng đồng xây dựng từ nền tảng PHP-Nuke và cơ sở dữ liệu MySQL. NukeViet cho phép người dùng xây dựng...
10 công nghệ nguồn mở dành cho Server bạn cần biết
Nếu bạn nghĩ rằng công nghệ mã nguồn mở dành cho server chỉ giới hạn bởi các bản phân phối của Linux thì bạn cần nghĩ lại. Cho dù những dự án phần mềm này cũng chạy tốt trên Linux, nhưng Linux không...
Phần mềm mã nguồn mở ERP phổ biến
Phần mềm ứng dụng quản lý nguồn lực, kế hoạch ( Enterprise Resource Planning: ERP) và phần mềm quản lý quan hệ khách hàng ( Customer Relationship management: CRM) hiện nay đang được xem là rất cần...