Skip to main content

Phần mềm theo yêu cầu

" Phần mềm theo yêu cầu là phần mềm được tạo ra đáp ứng yêu cầu cơ bản và những nhu cầu nâng cao khác theo thỏa thuận với khách hàng. Phần mềm sẽ được đóng gói hoàn thiện và giao cho khách hàng khi được sự thống nhất của hai bên. "
Phần mềm bán hàng nào tốt nhất hiện nay
Để bắt đầu một công việc kinh doanh hiệu quả thì ngoài những chuẩn bị về kế hoạch kinh doanh, mặt bằng kinh doanh hay tuyển nhân sự thì một phần không thể thiếu đó là phần mềm bán hàng. Vì bạn không...
Thiết kế phần mềm theo yêu cầu
Chuyên cung cấp thiết kế các loại phần mềm theo yêu cầu, lập trình Thiết Kế Phần Mềm Theo Yêu Cầu riêng của khách hàng, chất lượng - uy tín - dễ sử dụng. Tư vấn giải pháp xây dựng thiết kế phần mềm...