Skip to main content

Cho mình hỏi cả nhà cách tính tiền của YouTube ?

0 Bình chọn

Sao mình có những video 8000 lượt view mà sao ko có xu nào hết,còn có những video chỉ có vài trăm mà đã có xu rồi<< tất cả những video đó cùng 1 quốc gia

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây