Skip to main content

GIG là gì? GIG trên Fiverr có nghĩa là gì?

0 Bình chọn

GIG trên Fiverr được hiểu là một dịch vụ hay sản phẩm.
Những dịch vụ và sản phẩm trên Fiverr được gọi tắt là GIG
Ví dụ bạn tạo dịch vụ: Tôi thiết kế logo cho website giá 5$
Thì đó là một GIG của bạn

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây