Skip to main content

Giới thiệu về OpenCV mã nguồn mở

OpenCV là gì?. OpenCV là một thư viện mã nguồn mở phục vụ cho việc nghiên cứu hay phát triển về thị giác máy tính. Tối ưu hóa và xử lí các ứng dụng trong thời gian thực. Giúp cho việc xây dựng các ứng dụng xử lí ảnh, thị giác máy tính, ... một cách nhanh hơn. OpenCV có hơn 500 hàm khác nhau, được chia làm nhiều phần phục vụ các công việc như: xử lí hình ảnh y tế, an ninh, camera quan sát, nhận diện, robots, ...
Đầu tiên chúng ta phải hiểu: OpenCV là mã nguồn mở và chúng ta không phải trả bất cứ một đồng nào cho nó. Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng OpenCV tùy theo việc chúng ta sử dụng nó nhưthế nào vào việc gì.
 

Sử dụng OpenCV để làm gì?

Xử lí ảnh, quan sát, an ninh, robots, ... Tất cả những gì mà bạn nghĩ rằng liên quanđến thị giác máy tính thì bạn có thể sử dụng OpenCV để làm. Thay vì lập trình cho các thuật toán xử lí ảnh thì bạn đã có sẵn trong tay một thư việnvề các hàm đó. Công việc của bạn chỉ là sử dụng nó. Và bạn có thể lập trình cho cácthiết bị máy móc để cho nó có thể “nhìn”,...
 

Download và cài đặt OpenCV 

Download tại đây
Tài liệu hướng dẫn: Các bạn nên sử dụng cuốn Learning OpenCV (Dr. Gary Rost Bradski &Dr. Adrian Kaehler) 
 

Cài đặt:

Ghi chú: Các bạn phải download thêm phần mềm CMAKE tại địa chỉ: http://cmake.org 

Cài đặt chung:
B1: Cài đặt phần mềmOpenCV(Các bạn có thể sử dụng phiên bản 2.1 hoặc 2.2).
B2: Cài đặt cmake và làm theo hướng dẫn
B2.1: Tạo một thư mục có tên:Buildtrong thư mục cài đặt OpenCV. (VD: Tạo thư mục Buildtrong thư mục C:/OpenCV2.2)
B2.2: Khởi độngCmakevà điền các thông số như hình dưới:

opencv 1

 
 
 
 
Tiếp tục nháy vào nút Configure . Chọn phiên bản Visual Studio đang dùng rồi click vàoFinish

opencv2