Skip to main content

Hỏi về thống kê tiền trên kênh YouTube

0 Bình chọn

Các pro cho em hỏi. Tổng doanh thu dựa trên phát lại trong phần hiệu suất quảng cáo là gì? Sao số tiền nó lại khác với trong phần thu nhập ước tính ạ?

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây