Skip to main content

Hỏi về việc đang video lên youtube bị lỗi

0 Bình chọn

Các pro cho em hỏi, em đăng video lên youtube cái đầu tiên thì không sao, đến cái thứ 2 trở đi nó hiện "Dữ liệu chưa sẵn có cho báo cáo, nội dung và phạm vi ngày được chọn. Nếu có thể, hãy thử chọn phạm vi ngày rộng hơn, nội dung khác nhau hoặc quay lại 1 đến 2 ngày sau khi dữ liệu gần đây nhất được xử lý." là sao ạ ? mấy pro giúp em vs

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây