Skip to main content

html5 là gì? Nói có gì nổi bật so với các phiên bản trước

0 Bình chọn

Hiện nay nhiều người nói thiết kế website chuẩn theo html5 vậy xin hỏi. Đặc điểm của html5 khác so với html4 và làm sao để biết mình thiết kế chuẩn html5

Trả lời

HTML5 được hỗ trợ hầu trên tất cả trình duyệt. Nó là một tập hợp các tính năng đặc biệt. nhưng ta có thể tìm thấy hỗ trợ cho một số phần đặc trưn g như canvas, video hoặc đ ị nh vị địa lý. N hữ

1 Bình chọn

HTML5 được hỗ trợ hầu trên tất cả trình duyệt. Nó là một tập hợp các tính năng đặc biệt. nhưng
ta có thể tìm thấy hỗ trợ cho một số phần đặc trưn g như canvas, video hoặc đ ị nh vị địa lý. N hững
đặc điểm kỹ thuật HTML5 cũng xác định làm thế nào những dấu ngoặc nhọn tương tác với
JavaScrip, th ô ng qua các tài liệu thông qua các tài liệu Object Model (DOM) HTML5 không chỉ
xác định một tag   <video>, đó c ũng là một DOM API tương ứng cho các đối tượng video trong
DOM. Bạn có thể sử dụng API này để  tìm kiếm  hỗ trợ cho các định dạng video khác nhau,  nghe
nhạc, tạm dừng một đoạn video,  mute audio , theo dõi bao nhiêu video đã được tải về, và mọi thứ
khác bạn c ần phải xây dựng một trải nghiệm người dùng phong phú xung quanh tag  <video> .
Không cần phải vứt bỏ bất kì thứ gì:
Ta không thể phủ nhận rằng HTML 4 là các định dạng đánh dấu thành công nhất từ trước đến
nay. HTML5 được xây dựng dựa trên thành công đó.  Bạn không cần phải bỏ những đánh dấu
hiện có. Bạn không cần phải học lại những điều bạn đã biết. Nếu ứng dụng web của bạn trước
đây sử dụng HTML 4, nó vẫn sẽ hoạt động trong HTML5.
Bây giờ, nếu bạn muốn cả i thiệ n các  ứng dụng web, bạn đã đến đúng nơi. Ví dụ cụ thể: HTML5
hỗ trợ tất cả các hình thức kiểm soát từ HTML 4, nhưng nó cũng bao gồm điều khiển đầu vào
mới. Một số trong số này là quá hạn bổ sung như các thanh trượt và date pickkers, những thành
phần khác tinh tế hơn.
Ví dụ, các loại  email   input  trô ng giống như một textbox, nhưng các trình  duyệt linh   động sẽ tùy
biến bàn phím trên màn hình của họ để có thể dễ dàng hơn khi nhập địa chỉ email. Các trình
duyệt cũ không hỗ trợ các loại email  input sẽ xem nó như là một văn bản thông thường, và hình
thức  vẫn làm việc không có thay đổi đánh dấu hoặc kịch bản hack. Điều này có nghĩa là bạn có
thể bắt đầu cải thiện các hình thức web của bạn  ngày hôm nay,   ngay cả khi một số khách truy
cập vào web của bạn.
Rất dễ dàng để bắt đầu:
"Nâng cấp"  lên   HTML5 có thể đơn giản  chỉ bằng việc  thay đổi  thẻ DOCTYPE   của bạn .
DOCTYPE  cần phải nằm trong dòng đầu tiên của tất cả các trang HTML. Các phiên bản trước
của HTML được định nghĩa rất nhiều  loại doctype, và lựa chọn một doctype đúng rất rắc rối.
Trong HTML5 chỉ có một DOCTYPE:
<!DOCTYPE html>
Nâng cấp lên DOCTYPE HTML5 sẽ không phá vỡ  cấu trúc   tài liệu  của bạn, bởi vì các  thẻ lỗi
thời  trước đây được định nghĩa trong HTML 4 vẫn  được vẽ ra  trong HTML5. N hưng nó cho
phép bạn sử dụng và xác nhận các thẻ mới như  <article>  <section>  ,  <header>  , và
<footer>…

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây