Skip to main content

Kênh die sau một vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

0 Bình chọn

Mấy ngày qua do không vào quản lý Channel của mình được (cáp quang VN sửa, không login được), nên mình không biết diễn biến gì với channel của mình. Chiều nay login được thì nhận được thông báo 01 video của mình bị xóa vì vi phạm ngyên tắc cộng đồng, ngay sau đó channel của mình đã bị suspended. Channel này đã liên kết với tài khoản Adsense của mình.

Các bạn cho mình hỏi : nếu mình lập 1 tài khoản Google khác (Gmail), sau đó lập một tài khoản Youtube khác và upload những video của Kênh vừa chết này lên, thì có khả thi không ? Kênh vừa chết có vài video, và mình nghĩ chỉ 1 video kia bị report thôi, còn những video khác thì nội dung không đến nỗi.

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây