Skip to main content

Làm sao biết ai đó reup video của mình

0 Bình chọn

Cho mình hỏi câu hỏi ngu nhé ! Video mình làm mình xem ở đâu để biết ngta reup của mình ợ? em mới chơi nên chưa bít nhìu !
P/s: chưa có 1$ nào, có ai giúp không

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây