Skip to main content

Phần mềm sửa tên phim và tải phim có phụ đề

FileBot là chương trình phần mềm miễn phí giúp bạn sửa lại tên của phim và giúp bạn tải những bộ phim có phụ đề. Phần mềm này rất nhỏ gọn. Phần mềm này cài được trên hệ điều hành windows, Linux hay Mac. Hơn thế nữa còn có một cửa sổ giao diện với câu lệnh giúp sắp xếp tự động