Skip to main content

pm là gì ? Mình thấy nhiều người nói là pm lại sau nghĩa là gì vậy

0 Bình chọn

Mình thường hay chat bằng yahoo, facebook. Mọi người nhắn là tớ sẽ pm lại sau. Vậy pm là gì vậy ạ ?

Trả lời

PM là từ viết tắt cho 2 từ trong tiếng anh private messages. Có nghĩa là tin nhắn riêng. Nếu bạn bè nói "pm lại sau" có nghĩa là họ sẽ nhắn tin lại cho bạn sau. Từ viết tắt này do xuấ

0 Bình chọn

PM là từ viết tắt cho 2 từ trong tiếng anh private messages. Có nghĩa là tin nhắn riêng. Nếu bạn bè nói "pm lại sau" có nghĩa là họ sẽ nhắn tin lại cho bạn sau. Từ viết tắt này do xuất phát từ việc chat trên Yahoo ngày xưa. Giờ mọi người dùng facebook chat vẫn sử dụng nó.

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây