Skip to main content

Tải phần mềm PhotoShop CS6 Portable

PhotoShop CS6 Portable là phiên bản không cần cài đặt. Bạn sẽ chạy trực tiếp file exe. Vì thế chương trình không chiếm dung lượng cài đặt. PhotoShop CS6 Portable là một chương trình mà hầu như người thiết kế nào cũng yêu thích.

Giao diện của PhotoShop CS6 Portable 

Bạn tải phần mềm về tại đây


Download