Skip to main content

Tải themes trên trang themeforest miễn phí

Có rất nhiều mẫu themes trên trang themeforest. Các theme này phù hợp với các hệ quản trị nội dung như Wordpress, Drupal hay Joomla

Một số mẫu theme mình đã sử dụng và tải về từ themeforest nay chia sẻ miễn phí.

1. Ninja Media Script - Viral Fun Media Sharing Site

http://codecanyon.net/item/ninja-media-script-viral-fun-media-sharing-site/6822888

Tải về : Ninja Media Script - Viral Fun Media Sharing Site
Download

2. Themeforest - Newspaper

http://themeforest.net/item/newspaper/5489609

newspaper

Tải về tại đây:
Download

3. Lotus - Spa & Wellness HTML Responsive Template

http://themeforest.net/item/lotus-spa-wellness-html-responsive-template/4635420

lotus-spa-wellness-beauty-salon

Download