Skip to main content

Tiêu chuẩn mở và phần mềm nguồn mở

Phần mềm miễn phí và phần mềm nguồn mở đã thành công qua sự cải tiến của giấy phép tiêu chuẩn mở và những phương pháp cộng tác phát triển. Cùng với đó cho phép mọi người chia sẻ vấn đề cũng như giải pháp giải quyết vấn đề, và cải tiến giải pháp qua sự nỗ lực cộng tác cùng với nhau. Tất nhiên phần mềm tự do và phần mềm nguồn mở sẽ không có công nghệ độc quyền trên những công nghệ hợp thành nên nó.
Từ trước khi phần mềm tự do và phần mềm nguồn mở ra đời thì công nghệ đã tạo ra một tiêu chuẩn cho phép những sản phẩm và những dịch vụ  cùng làm việc, đi kèm lợi ích cho chính nhà phát triển phần mềm và khách hàng của họ. Đang tăng lên từng ngày đó là tiêu chuẩn của những nhà phát triển phần mềm cộng với nền công nghệ công nghiệp và những công nghệ của họ đã sẵn sàng có giấy phép để thực hiện việc hợp tác cũng như cạnh tranh. Như phần mềm miễn phí và phần mềm mã nguồn mở, chúng có những tập hợp các tiêu chuẩn thường là được miêu tả là tiêu chuẩn mở.
 
So với trước đây thì ngày nay tiêu chuẩn phần mềm đã nghiêm ngặt hơn;  Khả năng tương tác của công nghệ dựa vào rất nhiều các yếu tố vật lý như đường kính của đĩa cứng và hình dạng của kết nối. Tuy nhiên  công nghệ đã tăng lên trên máy vi tính có nhiều tiêu chuẩn hơn và những công nghệ trên chính phần mềm, hay trên một phần phần mềm đơn lẻ. Tiêu chuẩn mở và phần mềm nguồn mở nghe như đó là hoàn hảo nhưng thực sự có phải vậy?
 
Bản quyền và bằng sáng chế
 
Hãy suy nghĩ về câu hỏi này, chúng ta có nên bắt đầu không bởi vì không có gì liên quan giữa hai khái niệm chính ở đây: bản quyền và bằng sáng chế. Như là tác giả của một số phần mềm bạn có những quyền hạn trên một phần mềm như bản quyền của họ. Bản quyền đưa cho bạn những quyền hạn điều chỉnh và tạo bản ra bản phân phối cho công việc cụ thể. Mặt khác như là người phát minh công nghệ đó là đúng nếu sử dụng đúng tiêu chuẩn – cho ví dụ như sự cải tiến cách nén dữ liệu video – bạn gần như sẽ cần bằng sáng chế để bảo vệ, nếu nó được cấp quyền hợp pháp cho bạn thì bạn có quyền tạo ra và phân phối bất kỳ bản nào với công nghệ của bạn.
Rõ ràng bằng sáng chế có sự mở rộng hơn so với bản quyền, và cũng nhưng là khó hơn để giành được nó. Bản quyền sẽ được tự động dùng tới ngoài tác giả ban đầu và được bảo vệ đó làm việc cho chính nó chứ không phải làm việc cùng với nó. Một chương trình khác có thể được viết ra với công việc và công nghệ tương tự nhưng khác mã và sẽ không được xâm phạm bản quyền tác giả ban đầu. Nếu tác giả muốn bảo vệ công nghệ của phần mềm sẽ cần dùng tới bằng sáng chế và cần trả nhiều chi phí khác nữa để chỉ ra công nghệ đó là hữu ích và mới. Một vài độc giả sẽ chỉ ra ở đây là không như ở mỹ sẽ không thể có bằng sáng chế phần mềm tại châu âu. Thực sự theo Công ước châu Âu của Cấp Bằng sáng chế châu Âu năm 1973, điều này là đúng sự thật. Tuy nhiên tình trạng không cấp bằng sáng chế phần mềm ở châu Âu đã được xóa dần bị những năm qua, dưới áp lực để trực tiếp từ Mỹ đã gây ra. Cơ quan sáng chế quốc gia châu Âu cấp bảo vệ cho những gì cơ bản là bằng sáng chế phần mềm. OSS có một tài liệu về hiện tượng này. Liên quan đến phần mềm mã nguồn mở miễn phí đặc biệt, nó cũng đáng chú ý là bởi vì bản chất của nó, nó có thể được chia sẻ qua các biên giới quốc gia tự do, sự vắng mặt danh nghĩa của bằng sáng chế phần mềm trong một lãnh thổ nhất định là ít bảo vệ chống lại sự vi phạm vô tình ở đâu đó.
 
Sự cộng tác và giấy phép
 
Như là tác giả của phần mềm, bạn ( hoặc nhân viên của bạn) có thể tự động kiếm được bản quyền cho phần mềm bạn tạo ra và có thể cũng có được bằng sáng chế cho công nghệ của nó nếu chúng là hữu ích và mới. Nếu bạn lựa chọn giấy phép phần mềm đó là miễn phí hay mã nguồn mở, bạn sẽ  cấp quyền chính cho phép phần mềm được sao chép và sửa đổi cũng như phân phối chương trình phần mềm đó. Phụ thuộc vào giấy phép bạn lựa chọn, bạn có thể cũng có bằng sáng chế nếu cần. " Tình trạng mở ở đây" nếu trong trường hợp phần mềm nguồn mở ở đây liên quan tới quyền hạn của người dùng lựa chọn chúng như trong định nghĩa phần mềm nguồn mở và phần mềm miễn phí. Nó sẽ thường cho phép các bên  liên quan tới phát triển phần mềm bằng các mẫu giấy phép nguồn mở cho phép các quyền hạn mà không phụ thuộc vào một bên trung gian nào.