Skip to main content

Tìm hiểu SEO trên CMS Drupal

Hệ quản nội dung mã nguồn mở Drupal, nay đang được các nhà phát triển website ưa thích hơn bởi sự hỗ trợ tốt cho SEO ( Search Engine Optimization). Quyển sách Drupal Search Engine Optimization viết bởi tác giả Ric Shreves sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát để tối ưu website xây dựng bằng Drupal. Quyển sách sẽ hướng dẫn từ cơ bản cấu hình file .htaccess, hay sử dụng module do cộng đồng phát triển. Quyển sách rất hữu ích cho người dùng đang là webmaster website Drupal và cho những người quan tâm về SEO.