Skip to main content

Vấn đề vi phạm bản quyền và trạng thái xấu

0 Bình chọn

Mọi người cho e hỏi bị báo vi phạm bản quyền, trạng thái xấu thì phải lm thế nào ạ?

Trả lời

 Trong trường hợp này bạn có thể kháng cáo. Nếu không kháng cáo thành công thì kênh của bạn bị trạng thái xấu trong 6 tháng. Sau khi hết 6 tháng thì

0 Bình chọn

 Trong trường hợp này bạn có thể kháng cáo. Nếu không kháng cáo thành công thì kênh của bạn bị trạng thái xấu trong 6 tháng. Sau khi hết 6 tháng thì kênh của bạn có thể sẽ trở lại bình thường. 

Như mình có kênh hết hạn 6 tháng dính bản quyền nhưng kênh không bật được kiếm tiền trở lại. Tất cả điều ấy là do YouTube quyết định.

 

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây