Skip to main content

WSO là gì

0 Bình chọn

WSO là gì. Mình thấy chữ này trên diễn đàn warrior forum, jvzoo và warriorplus

Trả lời

 WSO là từ viết tắt của Warrior Special Offer. Nó là những sản phẩm, dịch mới phát hành đặc biệt trên diễn đàn warriorforum hoặc trên warriorplus hay trên JvzooNhững sản phẩm này

0 Bình chọn

 WSO là từ viết tắt của Warrior Special Offer. Nó là những sản phẩm, dịch mới phát hành đặc biệt trên diễn đàn warriorforum hoặc trên warriorplus hay trên Jvzoo
Những sản phẩm này khi đăng lên có mất phí để quảng cáo.

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây