Skip to main content

Danh sách câu hỏi mới nhất

0 Bình chọn
Lượt xem:
780
Trả lời:
1

 

0 Bình chọn
Lượt xem:
2,903
Trả lời:
1

 

php
0 Bình chọn
Lượt xem:
856
Trả lời:
1

 

sql
0 Bình chọn
Lượt xem:
1,307
Trả lời:
1
0 Bình chọn
Lượt xem:
885
Trả lời:
1

 

0 Bình chọn
Lượt xem:
5,178
Trả lời:
1

 

php
0 Bình chọn
Lượt xem:
821
Trả lời:
1

 

0 Bình chọn
Lượt xem:
694
Trả lời:
1

 

php
0 Bình chọn
Lượt xem:
685
Trả lời:
0

 Bài toán của mình là như này:

Mình có 2 table có cấu trúc giống hệt nhau. Bây giờ mình muốn sửa một bản ghi ở table này thì bản ghi tương ứng (khóa giống nhau) ở table kia cũng thay đổi theo.
Mình thử viết trigger rồi mà ko được, mong các pro chỉ giúp với, chân thành cảm ơn và hậu tạ ^^!
 
0 Bình chọn
Lượt xem:
850
Trả lời:
1

 

php