Skip to main content

Hệ điều hành

"Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính. Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng." Nguồn: wikipedia.org
Hệ điều hành Ubuntu
Ubuntu là một hệ điều hành được xây dựng trên nền tảng Linux với giao diện thân thiện và rất phổ biến hiện nay.