Skip to main content

Marketing online

" Marketing online (internet marketing) là quảng cáo trên internet. Nó thường gồm nhiều hình thức như : Website marketing, Social Networking, Search engine marketing (SEM), Email marketing, mobi marketing,…"
Quảng cáo trên twitter hiệu quả nhất
Quảng cáo trên twitter dường như không được coi trọng đối với khách hàng tại Việt Nam. Điều này phản ánh đúng Twitter là mạng xã hội dành cho các nước phát triển như Mỹ, Canada.
Tăng traffic cho website nhanh chóng hiệu quả
Để tăng traffic cho web có rất nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên có những cách tăng traffic cho website không mang lại lợi ích cho thứ hạng của website mà còn làm giảm thứ hạng của website xuống. Vì...
Xây dựng danh sách email bằng sử dụng Squeeze Pages
Squeeze Pages là trang website để thu thập thông tin khách hàng, ứng dụng trong tiếp thị liên kết. Việc khác hàng có được thông tin cơ bản về sản phẩm như tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, chức năng của...
Solo ads là gì - Email marketing với Solo Ads
Solo ads là gì ? Bạn có thể lần đầu tiên được người làm tiếp thị nào đó giới thiệu về Solo ads hoặc có nghe một chuyên gia về tiếp thị nói đến Solo ads. Nhưng bạn chưa hiểu Solo ads là gì?
Công cụ kiểm tra trùng lặp nội dung
Trùng lặp nội dung là việc nội dung bài viết trên website của bạn giống với nội dung nào đó tương tự trên Internet. Có hai kiểu trùng lặp nội dung là trùng lặp nội dung trong bản thân website và...