Skip to main content

Phần mềm

"Phần mềm (software) là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó."
Phần mềm diệt virus mã nguồn mở ClamWin
ClamWin là phần mềm diệt virus miễn phí. Đây là phần mềm diệt virus sử dụng cho hệ điều hành windows 8/7/Vista /XP/Me/200/2003.
Phần mềm bán hàng nào tốt nhất hiện nay
Để bắt đầu một công việc kinh doanh hiệu quả thì ngoài những chuẩn bị về kế hoạch kinh doanh, mặt bằng kinh doanh hay tuyển nhân sự thì một phần không thể thiếu đó là phần mềm bán hàng. Vì bạn không...
Làm sao để trở thành lập trình viên giỏi
Không có định nghĩa cụ thể để đánh giá đâu là lập trình viên giỏi. Nhưng một lập trình viên giỏi trước tiên phải là người hoàn thành tốt công việc và tiếp nữa, thành quả của họ là những giải pháp...
Giới thiệu về hệ điều hành Linux
Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên nhân của hệ điều hành. Đó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do và của việc phát triển mã nguồn mở.
Chính sách của Nhà nước về phần mềm mã nguồn mở.
Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển PMNM là một chủ trương đúng đắn đã được khẳng định trong nhiều văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành, cụ thể như sau: