Skip to main content

Phần mềm

"Phần mềm (software) là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó."
Tìm hiểu về NukeViet
NukeViet là một hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS) mã nguồn mở thuần Việt do cộng đồng xây dựng từ nền tảng PHP-Nuke và cơ sở dữ liệu MySQL. NukeViet cho phép người dùng xây dựng...
10 công nghệ nguồn mở dành cho Server bạn cần biết
Nếu bạn nghĩ rằng công nghệ mã nguồn mở dành cho server chỉ giới hạn bởi các bản phân phối của Linux thì bạn cần nghĩ lại. Cho dù những dự án phần mềm này cũng chạy tốt trên Linux, nhưng Linux không...
Phần mềm mã nguồn mở ERP phổ biến
Phần mềm ứng dụng quản lý nguồn lực, kế hoạch ( Enterprise Resource Planning: ERP) và phần mềm quản lý quan hệ khách hàng ( Customer Relationship management: CRM) hiện nay đang được xem là rất cần...
Phần mềm nguồn mở tại cơ quan nhà nước và công ty
Nếu vì mục đích chỉ để sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở, hay nói một cách khác, khi vấn đề chỉ liên quan tới mọi người sử dụng phần mềm tự do nguồn mở, thì bất kỳ giấy phép nào được các tổ chức...
Quan điểm của Bruce Perens về các giấy phép nguồn mở
Khi làm việc với phần mềm tự do nguồn mở, chúng ta thường không biết xoay sở thế nào với hơn 70 loại giấy phép về chúng. Dưới đây là quan điểm của Bruce Perens về cách làm thế nào để thoát khỏi những...