Skip to main content

Chính sách của Nhà nước về phần mềm mã nguồn mở.

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển PMNM là một chủ trương đúng đắn đã được khẳng định trong nhiều văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành, cụ thể như sau:
Quyết định số 235/2004/QĐ-TTg ngày 02/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án tổng thể “Ứng dụng và phát triển PMNM ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008”.
Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó quy định phải ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng các sản phẩm phần mềm tự do nguồn mở.
Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”, trong đó quy định: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mỗi địa phương 0,3 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 4 năm từ 2009 đến 2012; hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông 13 tỷ đồng cho nhiệm vụ thúc đẩy phát triển PMNM, cụ thể cho các nhiệm vụ sau: hoàn chỉnh, bản địa hoá, Việt hoá một số sản phẩm phần mềm mã nguồn mở; hỗ trợ chuyển đổi  sử dụng từ phần mềm nguồn đóng sang phần mềm mã nguồn mở; hỗ trợ đào tạo; biên soạn, phát hành các tài liệu; tổ chức hội thảo, hội nghị nâng cao nhận thức về phần mềm mã nguồn mở; hỗ trợ đánh giá phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu để khuyến cáo sử dụng.
Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng PMNM trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 
Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT (thay thế Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007) ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục PMNM đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước, trong đó có 13 sản phẩm PMNM (cả trên máy trạm và máy chủ) được khuyến nghị sử dụng.
Thông tư liên tịch số 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/9/2010 của Bộ Tài  chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn việc quản lý sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp CNTT, trong đó quy định một số nội dung chi và định mức chi cho công việc chuyển đổi sử dụng PMNM và đào tạo.
Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước.
Trong thời gian qua một số Bộ, ngành đã tích cực triển khai các công việc liên quan đến PMNM:
Bộ Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức tuyên truyền PMNM, tổ chức các hội thảo về PMNM; hỗ trợ triển khai, phát triển, cung cấp giải pháp và hình thành kho thông tin về PMNM; xây dựng phòng thí nghiệm PMNM (OpenLab) tại TP Hồ Chí Minh - đây là nơi nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá các sản phẩm PMNM, tư vấn kỹ thuật và tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nâng cao về PMNM cho các chuyên gia CNTT của các đơn vị quản lý và doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phối hợp với CICC Nhật Bản, UNDP tổ chức các khoá đào tạo giáo viên, chuyên gia trình độ cao hỗ trợ cho Bộ, ngành và địa phương, các doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho triển khai các hoạt động về PMNM. Ngoài ra, Bộ cũng đã đưa nội dung thi PMNM vào cuộc thi Olympic tin học toàn quốc năm 2005, năm 2006 và năm 2007.
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ứng dụng và đào tạo PMNM trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp: Bộ đã yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học sử dụng các giải pháp và ứng dụng PMNM trong công tác dạy và học. Năm 2008 - 2009 là năm toàn ngành giáo dục và đào tạo ứng dụng CNTT, trong đó việc đưa PMNM vào phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý được ưu tiên và đẩy mạnh, nhất là các ứng dụng hiện đang rất phổ cập hiện nay như OpenOffice, Firefox, hệ điều hành Ubuntu hay Fedora...   
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh công tác đào tạo PMNM thông qua việc ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 về quy định sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Văn bản này thể hiện rõ quyết tâm của ngành giáo dục trong việc đưa PMNM vào đào tạo và ứng dụng, cụ thể là hệ điều hành nguồn mở trên nền Linux, bộ phần mềm văn phòng nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm mã nguồn mở thông dụng khác.
Bộ Quốc phòng: Tiến hành nghiên cứu phát triển một số ứng dụng trên nền nguồn mở dùng trong quân đội như: hệ điều hành PMNM chuyên dùng cho máy tính; bộ phần mềm công cụ nền để triển khai các hệ thông tin chỉ huy, tham mưu trong quân đội; xây dựng giao thức riêng và giải quyết bài toán kiểm soát, bảo mật, an toàn hệ thống và mạng máy tính trên nền Linux bằng kỹ thuật mật mã Việt Nam. 
Định hướng của nhà nước về phần mềm mã nguồn mở trong thời gian tới.
Trong giai đoạn 2010 – 2020, Chính phủ đã đưa ra các định hướng về phần mềm mã nguồn mở như sau:
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 về việc phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" trong đó “Các doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam làm chủ thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. Nhiều sản phẩm, giải pháp phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Nhà nước và doanh nghiệp do Việt Nam nghiên cứu, phát triển hoặc bản địa hóa từ các phần mềm tự do mã nguồn mở”.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1073/QĐ-TTg ngày 12/07/2010 về việc “Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015”, trong đó ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử bao gồm “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm mã nguồn mở khi triển khai các ứng dụng thương mại điện tử”.