Skip to main content

CPA network là gì?

Trong bài viết trước đây chúng ta đã tìm hiểu về CPA Marketing và có đề cập tới CPA Network (Mạng quảng cáo). CPA là chi phí cho mỗi hành động, trong đó CPA Network quản lý sự chuyển đổi chi phí, nó đóng vai trò là trung gian giữa nhà quảng cáo ( Advertiser) và nhà tiếp thị (Publisher).
 
CPA network cung cấp cho nhà quảng cáo một số lượng lớn các nhà tiếp thị. Người mà đã đăng ký vào mạng quảng cáo CPA Network và đóng vai trò thúc đẩy sự quá trình tiếp thị được thực hiện.
Không giống như tiếp thị liên kết, các nhà quảng cáo CPA Network yêu cầu các nhà tiếp thị phải đăng ký thông tin đầy đủ và chờ họ xét duyệt mới có thể tham gia vào hệ thống. Việc đăng ký mạng quảng cáo CPA Network có thể gặp khó khăn nếu bạn không có website riêng hoặc bạn không có một nguồn truy cập phù hợp để tiếp thị.
 
mot so mang cpa network

Một số mạng CPA Network
 

Trước đây tôi thử đăng ký mạng CPA Network Peerly. Trong đơn đăng ký tôi chỉ rõ rằng tôi sẽ tiếp thị bằng hình thức email marketing. Tuy nhiên Peerly không chấp nhận với hình thức email marketing. Họ yêu cầu tôi cần có website riêng thì mới chấp nhận được.
 
Vì thế bạn nên tự mình xây dựng website riêng và thu hút được những đối tượng khách truy cập phù hợp. Bạn cũng nên đăng ký tham gia nhiều mạng CPA Network. Bởi vì bạn có thể gia tăng lợi nhuận từ website. Nếu bạn có kinh nghiệm tiếp thị sản phẩm của ClickBank bạn sẽ tự tạo website, thu hút người truy cập. Bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng khi có khách hàng mua qua link giới thiệu của bạn. Tuy nhiên trong khi chờ có những đơn hàng đó. Bạn có thể tham gia vào mạng CPA Network với những yêu cầu thích hợp. Với mỗi hành động của khách truy cập như điền email hay điền thông tin cá nhân là bạn có tiền hoa hồng từ mạng CPA Networks.
 
Có rất nhiều Offer (yêu cầu) phù hợp với website của bạn. Tuy nhiên bạn sẽ thấy họ trả tiền hoa hồng rất khác nhau cho mỗi loại Offer này. Bạn hãy thử tất cả các loại offer phù hợp với nguồn khách truy cập vào website. Sau đó bạn sẽ tìm ra được loại offer nào được trả hoa hồng cao nhất và chúng có chuyển đổi cao nhất.