Skip to main content

Giáo trình thiết kế web căn bản nhất

Nhằm giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về thiết kế website. Chúng tôi chia sẻ với bạn giáo trình thiết kế website căn bản. Giáo trình cung cấp cho bạn đầy đủ những lý thuyết về thiết kế website. Nó là những kiến thức cơ bản nhất giúp bạn nắm bắt thiết kế website
Web là một ứng dụng chạy trên mạng(Client-Server), được chia sẻ khắp toàn cầu. Trang web là một file văn bản chứa những tag  HTML hoặc những đọan mã đặc biệt mà trình duyệt web (Web browser) có thể hiểu và thông dịch được, file được lưu với phần mở rộng là  .html hoặc htm.  HTML (HyperText Markup Language), gồm  các đoạn mã chuẩn được quy ước để thiết kế Web và được hiển thị bởi trình duyệt Web (Web Browser) Hypertext (Hypertext link), là một từ hay một cụm từ đặc biệt dùng để tạo liên kết giữa các trang web  Markup: là cách định dạng văn bản để trình duyệt hiểu và thông dịch được. Language: đây không là ngôn ngữ lập trình, mà chỉ là tập nhỏ những quy luật để  định dạng văn bản trên trang web. Trình soạn thảo trang web :Có thể soạn thảo web trên bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Các trình soạn thảo phổ biến hiện nay là: Notepad, FrontPage hoặc Dreamweaver.