Skip to main content

Phần mềm diệt virus mã nguồn mở ClamWin

ClamWin là phần mềm diệt virus miễn phí. Đây là phần mềm diệt virus sử dụng cho hệ điều hành windows 8/7/Vista /XP/Me/200/2003.
Phần mềm diệt virus ClamWin được sử dụng bởi 600,000 người dùng trên thế giới. Đây là phần mềm mã nguồn mở. Phần mềm diệt virus ClamWin có đặc điểm
 
clamwin
 
  • Khả năng phát hiện cao với nhiêu loại virus, phần mềm gián điệp
  • Tự động đặt lịch quét
  • Tự động tải dữ liệu các mẫu virus
  • Thực hiện lệnh quét trên từng file với việc click chuột phải chọn files và thực hiện quyét
  • Tích hợp với Outlook để quét email có gắn file đính kèm
Tải bản ClamWin Free Antivirus 0.98.7 mới nhất tại đây:
 

Download