Skip to main content

Trạng thái thanh toán CDR trên ClickBank là gì?

Khi bạn nhận được tiền từ ClickBank. Bạn có thấy trạng thái thanh toán là CDR trong Paychecks. Điều này xảy ra với những người mới làm tiếp thị trên CLickBank. Trạng thái CDR : Customer Distribution Requirement, có nghĩa là tài khoản của bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện để thanh toán.

 Điều kiện để bạn có thể rút tiền hoa hồng về từ ClickBank là tài khoản cần đáp ứng 2 điệu kiện sau đây:
+ Bạn phải có ít nhất 5 đơn hàng với thanh toán bằng thẻ tín dụng (thẻ visa). Thanh toán bằng paypal không được tính trong tổng số 5 đơn hàng này.

+ 5 đơn hàng không sử dụng cùng một phương thức thanh toán ( visa hoặc paypal).
Điều kiện trên có nghĩa là nếu bạn mới có 4 đơn hàng là bạn chưa được thanh toán. Hoặc bạn có 5 đơn hàng nhưng các đơn hàng đó thanh toán tất cả bằng thẻ visa thì bạn cũng chưa được thanh toán. Bạn phải có thêm đơn hàng thứ 6 bằng paypal

Vì sao ClickBank đưa ra yêu cầu ngặt như vậy?
ClickBank đưa ra những điều kiện trong thanh toán như vậy nhằm tránh việc bạn tự mua hàng của chính mình để kiếm hoa hồng. Đây là thông tin trên ClickBank quy định:

Customer Distribution Requirement
 
ClickBank will withhold payment of any account balance until the following criteria is met:
 
- Sales made with 5 or more different credit card numbers; and,
- Sales made with two different payment methods (either Visa, MasterCard, PayPal or European Direct Debit(ELV)). Note: PayPal purchases do not count toward the minimum 5 different credit card numbers.
This requirement is in place to help prevent Affiliates from abusing the ClickBank Affiliate program by using their accounts for the sole purpose of fraudulently collecting rebates and/or discounts on their own purchases.
 
Once you have met the Customer Distribution Requirement, your account will begin issuing payments normally, in accordance with our Accounting Policy, beginning on the next payment issuing date.
cdr clickbank

Việc này làm cho những nhà tiếp thị mới tham gia ClickBank rất sốt ruột khi muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng. Vậy nên có một số GIG trên Fiverr đã được tạo ra nhằm giúp họ sớm đạt điều kiện để được ClickBank thanh toán. Tuy nhiên những GIG này không còn nữa. Chắc nó đã bị vi phạm quy định của Fiverr